Lietuvos Respublikos Vyriausybė siūlo įvesti solidariąją sandorio dalyvių atsakomybę dėl pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė siūlo įvesti solidariąją sandorio dalyvių atsakomybę dėl pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo

LR Seime šiuo metu nagrinėjamas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 (toliau – Įstatymas) 35 straipsnio pakeitimo ir papildymo 90-1 straipsniu įstatymo projektas. 90-1 straipsniu siūloma nustatyti solidariąją sandorio dalyvių atsakomybę dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumokėjimo. Kaip nurodo projekto rengėjai aiškinamajame rašte, tokio reglamentavimo tikslas – sukurti teisines prielaidas efektyviau kovoti su neteisėtu PVM nemokėjimu bei užtikrinti didesnį PVM surinkimą į biudžetą. Projektu siūloma užkardyti tokius atvejus, kai atsiskaitymų grandinėje dalyvaujantys asmenys, dar iki sandorio sudarymo žinodami (numanydami), kad šių atsiskaitymų rezultate visas PVM (jo dalis) nebus sumokėtas, vis tiek sudaro atitinkamus sandorius, tačiau nėra įpareigoti atsakyti už tai, kad PVM (jo dalis) nebuvo (nebus) sumokėtas.

Nors pati iniciatyva sveikintina, kadangi siekiama kovoti su sukčiavimu PVM srityje, tačiau siūloma Įstatymo formuluotė stokoja aiškumo, logikos ir sukelia per daug interpretavimo galimybių. Skaitant 90-1 straipsnį, kyla pagrįstų abejonių, ar įmonės galės prekiauti su jau vėluojančiomis mokėti ar turinčiomis PVM nepriemoką įmonėmis, kadangi tokiu įmonių atžvilgiu didėja rizika, kad PVM nebus sumokėtas. Neaišku ir tai, kokiu būdu įmonės, siekdamos, kad joms nekiltų atsakomybė, turėtų (galėtų) išsiaiškinti, kad jų partneriai PVM neketina sumokėti, ir kokiomis priemonėmis jos galėtų spausti savo partnerius (ar tokios priemonės apskritai egzistuoja?), kad pastarieji sumokėtų mokesčius. LR Seimui patvirtinus šį projektą, kiekviena prekių ar paslaugų teikimo sandoryje dalyvaujanti įmonė turės spėlioti, sumokės partneris PVM ar ne, bei nesumokėjimo atveju bus solidariai atsakinga už jo sumokėjimą. TaxHelp komandos nuomone, toks teisinis reguliavimas pernelyg riboja mokesčių mokėtojų veiklą bei ant mokesčių mokėtojų pečių užkrauna nepagrįstą ir neadekvačią pareigą tikrinti savo verslo partnerių sąžiningumą.

TaxHelp komandos nariai šiam projektui nepritaria, kadangi siūlomas įstatymo projektas sudaro prielaidas mokesčių administravime pažeisti proporcingumo ir teisingumo principus, faktiškai sukuria atsakomybės be kaltės sistemą, o dėl savo neaiškumo ir interpretavimo galimybių sudaro sąlygas piktnaudžiauti administraciniais įgaliojimais. Šio Įstatymo projekto nuostatų interpretavimo ir taikymo akivaizdoje valstybė visą PVM dėl nesąžiningų mokesčių mokėtojų nesumokėto mokesčio riziką nuo biudžeto perkeltų kitiems mokėtojams, dėl ko teisinio ir finansinio saugumo netektų visi veiklą vykdantys PVM mokėtojai.

TaxHelp komandos nariai parengė pastabas dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 (toliau – Įstatymas) 35 straipsnio pakeitimo ir papildymo 90-1 straipsniu įstatymo projekto. Maloniai kviečiame su pastabomis susipažinti.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad panašias pastabas šiuo klausimu pateikė ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Tenka apgailestauti, kad nei į vienas, nei į kitas pateiktas pastabas įstatymo projekto rengėjai neatsižvelgė.

Daugiau informacijos šia tema galite rasti spaudoje: vz.lt15min.ltelta.lt; delfi.ltlrytas.lt