TaxHelp komanda parengė pasiūlymą dėl LR Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 9 d. pakeitimo

TaxHelp komanda parengė pasiūlymą dėl LR Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 9 d. pakeitimo

seimas

 

MAĮ 87 str. 9 d., ją taikant kartu su MAĮ 87 str. 7 d. 2 p., nustato, kad, mokesčių mokėtojui paprašius grąžinti mokesčio permoką ir mokesčių administratoriui nusprendus dėl to atlikti mokestinį patikrinimą, palūkanos mokestinio patikrinimo metu mokesčių mokėtojo naudai nėra skaičiuojamos.

TaxHelp komandos atliktas tyrimas atskleidė, kad toks teisinis reguliavimas pažeidžia mokesčių mokėtojo teises, kadangi tokiu reguliavimu paneigiama mokesčių mokėtojo teisė gauti teisingą kompensaciją už jam priklausančios nuosavybės teisės ribojimą; neskatinama mokestinio patikrinimo atlikti per įmanomai trumpiausią terminą; iškreipiamas mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėto teisių ir pareigų balansas.

Atsižvelgiant į tai, TaxHelp komanda siūlo pakeisti MAĮ 87 str. 9 d., įtvirtinant, kad palūkanos už mokesčio permoką turi būti skaičiuojamos jos negrąžinus per 87 str. 7 d. 1 p. nustatytą terminą po rašytinio prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos (t. y. per 30 dienų nuo prašymo dėl permokos gavimo dienos). Tokiu būdu palūkanos mokesčių mokėtojo naudai būtų skaičiuojamos viso mokestinio patikrinimo dėl permokos grąžinimo metu.

Pasiūlymu siekiama užtikrinti mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus lygiateisiškumą, mokesčių mokėtojų nuosavybės teisės apsaugą, atlyginant už disponavimą svetimomis lėšomis, paspartinti mokesčių permokų grąžinimą bei sutrumpinti mokestinių patikrinimų dėl permokų grąžinimo trukmę.

Pasiūlymas šiuo metu pateiktas svarstyti LR Seimui.

Daugiau informacijos dėl šios iniciatyvos galite rasti čia.