Priverstinis mokesčių sumos išieškojimas, padavus skundą teismui, nebebus stabdomas visa apimtimi

LR Seime šiuo metu svarstomas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 28, 41, 55, 61, 68, 87, 89, 101, 104(1), 104(2), 110, 111, 129, 131, 154 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 55(1) straipsniu bei 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (toliau – MAĮ projektas). MAĮ projekto 110 straipsniu siūloma nustatyti, kad tuo atveju, kai, kilus mokestiniam ginčui, mokesčių mokėtojas pateikia skundą teismui, stabdoma tik 90 % ginčijamos mokesčių sumos priverstinis išieškojimas (pagal dabartinį reguliavimą skundo dėl mokestinio ginčo padavimas stabdo priverstinį išieškojimą šimtu procentu, nepriklausomai nuo to, kuriam subjektui skundas paduodamas). Taigi patvirtinus tokį pasiūlymą, priverstinis išieškojimas, padavus skundą teismui, nebebus stabdomas visa apimtimi. Atitinkamai 111 str. siūloma įtvirtinti reikalavimą mokesčių mokėtojo naudai skaičiuoti palūkanas tuo atveju, kai mokesčių administratorius nepagrįstai išieškos dalį ginčytos mokesčio sumos.

Projekto rengėjai tokį pasiūlymą motyvuoja tuo, kad mokesčių mokėtojai piktnaudžiauja teise inicijuoti mokestinį ginčą, turėdami vienintelį tikslą – atidėti mokesčių mokėjimą. Kaip priemonė, turinti užkirsti kelią tokiam piktnaudžiavimui, yra inicijuojamas įstatymo pakeitimas projekto rengėjų siūlomu būdu.

TaxHelp komandos nariai siūlomiems pakeitimams nepritaria, kadangi jais nėra siekiama užkardyti piktnaudžiavimo atvejų, be to, Lietuvos Respublikos Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008- 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtina, kad mokesčių mokėtojai jiems suteiktomis teisėmis inicijuoti mokestinį ginčą apskritai nepiktnaudžiauja. Mūsų nuomone, MAĮ projekto rengėjai tinkamai neįvertino galimų kilti neigiamų pasekmių, jei projektas būtų patvirtintas. MAĮ projekte nenustatytas tinkamas kompensavimo ir nuostolių atlyginimo mechanizmas tuo atveju, jei mokesčiai bus išieškoti nepagrįstai.

TaxHelp komandos nariai parengė pastabas dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 28, 41, 55, 61, 68, 87, 89, 101, 104(1), 104(2), 110, 111, 129, 131, 154 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 55(1) straipsniu bei 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto. Maloniai kviečiame su pastabomis susipažinti.