Pateikiame Jums keletą šiuo metu nagrinėjamų problemų bei atliekamų tyrimų.
Mums visada įdomi Jūsų nuomonė, todėl mielai lauksime Jūsų komentarų bei informacijos šiomis temomis.

 

Už trukdymą mokesčių mokėtojui disponuoti savo lėšomis turi būti atlyginta

laikrodis

Nuosavybė neliečiama – skelbiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje. Siekiant visuomeninių tikslų, nuosavybę galima paimti įstatymo nustatyta tvarka, tačiau už tai turėtų būti teisingai atlyginama. Praktika parodė, kad mokesčių mokėtojų nuosavybės atžvilgiu šios pamatinės taisyklės nėra taikomos – už laiką, kuriuo biudžetas neteisėtai disponuoja mokesčių mokėtojo nuosavybe (grąžintina permoka), atlyginama neteisingai arba visai neatlyginama. Nežinia, kokiais argumentais remiantis būtų galima pateisinti dabartinį teisinį reguliavimą. Mūsų nuomone, tokiu reglamentavimu paneigiama asmens nuosavybės teisių apsauga bei sukuriamos palankios sąlygos mokesčių administratoriui piktnaudžiauti, kadangi mokestinio patikrinimo dėl permokos grąžinimo metu palūkanos mokesčių mokėtojų naudai neskaičiuojamos, o mokestinio patikrinimo trukmė praktiškai neribojama. 

Skaityti daugiau

Specialisto išvada ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą

fair trial

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (toliau – FNTT) planavo, kad 2011 metais specialistai išaiškins (tūkst. Lt) 30 000 nuslėptų mokesčių (išaiškino - 46 083,8 tūkst. Lt, t.y. net 53 proc. daugiau). Pagal FNTT pareigūnų pateiktas užduotis specialistai išaiškino 44 084 311 Lt, t. y. 96 % visų išaiškintų mokesčių (Žr. FNTT 2011 m. veiklos ataskaitą). Pateikti duomenys atskleidžia, kad specialistų išvados dažniausiai yra neigiamos mokesčių mokėtojų atžvilgiu. Tai leidžia manyti, kad Lietuvoje turime labai daug nesąžiningų mokesčių mokėtojų... Tačiau, atsižvelgus į Lietuvoje susiklosčiusią praktiką, pagal kurią mokesčių nusikaltimų tyrimo atveju specialistais dažniausiai yra tos pačios ikiteisminį tyrimą atliekančios įstaigos pareigūnai (darbuotojai), kyla abejonių dėl tokių išvadų objektyvumo. Nors specialistams ir yra keliamai atitinkami objektyvumo ir nešališkumo reikalavimai, tačiau aplinkybė, kad specialistas ir ikiteisminio tyrimo įstaiga yra susieti tarnybiniais santykiais, mūsų nuomone, gali nemažai prisidėti prie žmonių netikėjimo teisingumu, nešališkumu ir demokratine teisine valstybe.

Skaityti daugiau

Ar mokestinių patikrinimų metu užtikrinama mokesčių mokėtojų teisių apsauga?

dokai2

Nesiginčijame, kad mokestinių patikrinimų tikslas – apsaugoti viešąjį interesą, t.y. užtikrinti, kad visi mokesčiai būtų surinkti į valstybės biudžetą. Pareiga mokėti mokesčius, anot LR Konstitucinio Teismo, yra konstitucinė pareiga, nes mokesčiai yra vienas iš pagrindinių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų šaltinių. Nesumokėjus mokesčių arba sumokėjus juos ne laiku valstybės (savivaldybės) biudžetas negauna pajamų, yra ribojamos valstybės (savivaldybės) galimybės vykdyti jai priskirtas funkcijas (žr. LR Konstitucinio Teismo 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimą). Mokesčių administratoriaus pareigūnai, administruodami mokesčius, atlieka mokestinius patikrinimus (neretai nevengdami patikrinti ir pakartotinai) ir dažnai stengiasi įrodyti mokesčių mokėtojų nesąžiningumą, visiškai pamiršdami, kad viešasis interesas, kaip bendras visos visuomenės interesas, turi būti derinamas su individo autonominiais interesais, nes ne tik viešasis interesas, bet ir asmens teisės yra konstitucinės vertybės (žr. Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimus).

Skaityti daugiau